Koris

Koris ir dziedātāju kopums, kuri vienojas dziesmā, vienlaikus skanot daudzām balsīm, kas nereti veido katra savu melodiju, kopumā veidojot dziesmu.. Jaukto kori parasti veido sievietes un vīrieši, savukārt vīriešu kori veido zēni un vīrieši vai tikai vīrieši. Amerikas Savienotajās Valstīs termins zēnu koris bieži tiek lietots korim, kurā treble daļas dzied zēni, nevis sievietes.

Dziedātāju korisKori draudzes dievkalpojumos ir piedalījušies jau no senākajiem laikiem, taču daudzus gadsimtus viņu loma aprobežojās ar vienkāršu dziedāšanu vienbalsīgi. Šādi kori ievērojami atšķīrās pēc lieluma un stila, bet labi apbalvotas abatijas vai karaliskās kapelas korim varētu būt 50 vai pat 60 apmācītas balsis. Viduslaiku Anglijā sistēma, kas ļāva kanonam iecelt aizstājēju, noveda pie pašpārvaldes kora kolektīvu veidošanas, kas parasti bija ordinēti diakoni vai apakšdiakoni. Zem viņiem bija kora ierēdņi, arī nelielos pasūtījumos un kurus dažreiz sauca par altāristiem vai sekundāriem darbiniekiem.Katedrālēs zēnu apmācību veicis priekšvēstnesis jeb kora direktors, lai viņi piedalītos ne tikai dziedāšanā, bet arī liturģijā. Zēni ar inteliģenci un labām balsīm varēja progresēt līdz vikāra kora pakāpei, un laika gaitā viņi baudīja naktsmājas un privilēģijas, kā arī mācību priekšmetus, izņemot mūziku.Agrīnā baznīcā, izņemot vienkāršo dziesmu, nebija kora dziedāšanas. Kad polifonija (daudzbalsīga mūzika) pirmo reizi sāka darboties, tās nosacītā sarežģītība prasīja zināmas iemaņas. Ap 1430. gadu itāliešu rokraksti tomēr sāka norādīt uz taisnas daudzbalsības kora dziedāšanu ar virzienu, ka korim jādzied trīs vai divās daļās. Solistu un kora pārmaiņus galu galā izmantoja divus korus, pa vienam katrā baznīcas pusē vai (kā Sv. Marka, Venēcijā) galerijās, lai psalmus, kantles un pat masas varētu dziedāt antifoniski ( ti, kontrastējot koriem). Mūzika dalītiem koriem jeb cori spezzati tika izstrādāta 16. gadsimta sākumā un izcilības virsotni sasniedza Džovanni Gabrieli 16. gadsimta beigās un 17. gadsimta sākumā.


Laicīgo koru izaugsme lielā mērā sakrita ar operu pirmsākumiem, kuros tie parasti ir piedalījušies. Operas nama kori parasti nodarbina profesionālus dziedātājus. Oratorijas koris, no otras puses, ir daļa no atšķirīgām tradīcijām, kas izriet no paplašinātajiem baznīcu koriem, ko izmanto, lai nodrošinātu konkrētas oratorijas neatkarīgi no tā, vai tās tiek izpildītas baznīcā vai ārpus tās. Oratorijas kori tādējādi veidoja noietu dziedātājiem amatieriem.Džordžs Frīdrihs Hendelis savas oratorijas un operas pasniedza vidēja lieluma korim, bet Hendeļa piemiņai 1784. gadā Londonā tika aicināts pēc iespējas lielāks dziedātāju loks, kas būtu ērti atrodams: 274. Tomēr šo kori apgrūtināja 2000 dziedātāju. Vēlākajos šī festivāla gados to skaits pieauga līdz krietni vairāk nekā 3000. Pat franču komponista Hektora Berlioza koncertu monstriem reti bija vajadzīgs koris, kas bija lielāks par 500. Berliozs paziņoja, ka dzirdējis Svētā Pāvila katedrālē 1851. gadā Labdarības bērnu jubilejas sapulcē kori 6500 cilvēku sastāvā. No tādām sanāksmēm kā šīs, sākot ar Glosteras, Vorčesteras un Herefordas trīs koriem (1724 vai varbūt agrāk), tika izveidoti vietējie koru svētki, kas bija plaši populāri 20. gadsimtā. Mūsdienu profesionālo ierakstu koru ir apmēram 30.